WWC Arie van Vliet, 1956

V.l.n.r. Gijs Ligtrink, Henny van Engelen, Wim van Rooijen, Gerrit de Lange,
Wim Sluis, Koos Wubbe, Juul van Oosterom en Cor Groenendijk.