WTC-familiedag, 26 september 2015

Matthijs en Harry van Putten, hier gehuldigd als tweede, bleken na
een latere herberekening derde te zijn geworden in de regelmatigheidstijdrit.
vorige / index / eerste