WTC-familiedag, 22 september 2018Meike en Mark Artz