WTC-familiedag, 22 september 2018Jesper en Bernie Beiboer